oktober 31, 2023
Om oss

Texas Holdem

Målet i Texas Holdem kortspel är att vinna en pokerhand genom att bilda en hand med fem kort. Oftast använder du ett eller båda hålkort till att bilda vinnande handen. Det går att bilda handen enbart av de fem gemensamma korten på poker bordet. Om du vill använda båda dina hålkort, bildas handen av dessa

Bonuskampanjer för kortspel

Kolla in välkomsterbjudandet hos nya Casino Pop nu!
HÄMTA BONUS!
Bonus upp till 9000 kr extra + 110 FreeSpins!
HÄMTA BONUS!
200% Bonus upp till €2,000 till alla nya pokerspelare!
HÄMTA BONUS!
Dubblerad insättning upp till 1000 kr + 10 free spins
HÄMTA BONUS!

Målet i Texas Holdem kortspel är att vinna en pokerhand genom att bilda en hand med fem kort. Oftast använder du ett eller båda hålkort till att bilda vinnande handen. Det går att bilda handen enbart av de fem gemensamma korten på poker bordet.

 • Om du vill använda båda dina hålkort, bildas handen av dessa två kort och av tre av de kort som är gemensamma för alla Texas Holdem-spelare.
 • Om du använder ett av dina hålkort, bildas handen av detta kort och av fyra av de kort som är gemensamma för alla spelare.
 • Om den bästa möjliga handen bildas av de fem gemensamma kort som ligger på bordet efter alla spelfaser, bildas din pokerhand av dessa fem kort.

Spelaren kan vinna den pågående Texas Holdem-handen även innan spelets sista skede under vilket som helst av spelets tidigare skeden utan att visa sina egna kort, t.ex. genom att satsa så att de övriga spelarna som deltar i handen lägger sig.

I alla kontantpokerspel av samma typ som Texas Holdem kan 2-10 spelare delta (samt en virtuell dealer), och vid varje bord spelar man med en kortlek på 52 kort. I Texas Holdem-pokerspel av turneringstyp är det minsta antalet spelare två, men det maximala antalet kan vara till och med flera tusen.

Viktiga begrepp och spelguide

Innan vi fortsätter med vår Texas Holdem guide, är det viktigt att presentera alla viktiga begrepp. Utan att du förstår dessa, är det inte lönt att läsa vidare. Vi introducerar nya pokerbegrepp under vår genomgång av hur spelet går till i vår spelguide – från allra början tills det är dags att se vem som har vunnit i spelet.

Mörker (mörkinsatser)

De första två spelarna som sitter direkt efter dealerknappen (inte den virtuella dealern) till vänster måste placera en mörk på bordet före korten delas. Avsikten med detta är att säkerställa att alla vinnande händer vinner pengar.

Den spelare som sitter direkt efter dealerknappen till vänster satsar den lilla mörken (insatsen), som vanligtvis är hälften av minimiinsatsen (t.ex. 10 cent i ett 0,10/0,20-spel). Den spelare som sitter direkt till vänster om den s.k. lilla mörken (den lilla mörkinsatsen) satsar den stora mörken (den stora mörkinsatsen), som motsvarar minimiinsatsen (t.ex. 20 cent i ett 0,10/0,20-spel).

Hålkort

Efter att mörkerna placerats på bordet ges de första korten. Varje spelare får två kort med den klädda sidan nedåt. Dessa kort kallas hålkort. Vid visning från sidan kan varje spelare granska sina kort genom att klicka på dem och placera dem tillbaka på bordet genom att klicka på dem en gång till. Vid visning ovanifrån är korten hela tiden synliga.

Insatsrunda 1

Insatserna börjar med den spelare som sitter direkt till vänster om den stora mörken och fortsätter medsols runt bordet. Spelarna kan lägga sig, passa, syna eller höja. Spelarna kan endast satsa eller höja lika mycket som bordets minimiinsats (denna regel gäller inte Pot Limit- och No Limit-spel, vilka beskrivs senare). Reglerna för insatser förklaras noggrannare nedan.

Flopp

Därefter ges tre gemensamma kort i mitten av bordet med den klädda sidan uppåt. Den här spelfasen kallas också floppen. De gemensamma korten kan användas av alla spelare för att bilda den bästa möjliga handen.

Av varje pokerhand som spelas åtminstone fram till floppen inkasseras en s.k. husets andel (rake), som är spelarrangörens arvode för spelens upprätthållande. Mer detaljerad information om husets andel för olika spelnivåer och -former hittar du på spelleverantör sidor om rake.

Insatsrunda 2

Näst i tur står den andra insatsrundan som är exakt likadan som den första insatsrundan.

Turn

Efter den andra insatsrundan ges det fjärde gemensamma kortet i mitten av bordet med den klädda sidan uppåt. Detta kort kallas också Turn. Därefter följer den tredje insatsrundan.

Insatsrunda 3

Den här insatsrundan motsvarar den första och den andra insatsrundan med ett undantag: spelarna kan endast satsa eller höja lika mycket som bordets maximiinsats (denna regel gäller inte Pot Limit- och No Limit-spel, vilka beskrivs senare).

River

Slutligen ges det femte och sista gemensamma kortet. Kortet kallas River och följs av den fjärde och sista insatsrundan.

Insatsrunda 4

Den sista insatsrundan genomförs på exakt samma sätt som den tredje insatsrundan.

Showdown

Efter den sista insatsrundan ser man vilken spelare som har den bästa handen med fem kort. För att bilda den bästa möjliga handen får spelarna använda vilken kombination som helst av de egna hålkorten och de gemensamma korten.

Den spelare som har den bästa handen med fem kort vinner potten. I sällsynta fall kan den bästa handen bestå av enbart gemensamma kort. Då delas potten mellan alla spelare som deltagit i Showdown.

Om du upptäcker att du har förlorat handen och inte vill visa dina kort för de andra spelarna kan du välja alternativet Visa inte. Om du vill jämföra dina kort med de andra spelarnas kort ska du välja alternativet Visa.

Börja om från början

När handen spelats och vinnaren fått potten, flyttas dealerknappen till nästa spelare till vänster, och följande hand inleds.

Texas Holdem Pot Limit-spel

Pot Limit-spel skiljer sig från Limit-spel när det gäller vilka insats- och höjningssummor som är tillåtna. Båda tillhör dock Texas Holdem-typ av poker. Minimihöjningen är den föregåenden insatsen eller höjningen i samma hand. Om den första spelaren till exempel satsar en euro, måste följande spelare höja med minst en euro.

Maximihöjningen är den totala pott som satsats + den totala summan av de andra spelarnas insatser under insatsrundan + den insats spelaren betalat. Om potten till exempel är fem euro, den första spelaren satsar en euro och den andra spelaren betalar en euro, kan den tredje spelaren höja med högst åtta euro (huvudpottens fem euro + de tidigare insatserna under insatsrundan, två euro + den euro som spelaren själv betalat).

I Pot Limit-spel ändras inte insatsernas storlek under den sista insatsrundan, vilket är fallet i Limit-spel.

Texas Holdem No Limit-spel

No Limit-spel skiljer sig från Limit-spel på så sätt att det inte finns någon övre gräns för höjningarna (annat än storleken på de tillgångar som spelaren tagit med sig till bordet). I Texas Holdem No Limit-spel ändras inte insatsernas storlek under den sista insatsrundan, vilket är fallet i Limit-spel.

Insatssystem i Texas Holdem

Den spelare som sitter till vänster om den stora mörken börjar insatsrundan och insatsturen går medsols runt bordet. Var och en satsar enligt den hand de tror sig kunna få.

Lägga sig: Om du inte är nöjd med dina kort kan du lägga dig. Om du satsat en mörk, lagt en insats eller höjt förlorar du de pengar du satsat, men inte mer än så. När du lagt dig är du borta ur spelet fram till nästa spelrunda.

Passa eller syna

Du kan vara kvar i spelet genom att passa eller syna. Om ingen satsat före dig, kan du passa utan att lägga pengar i potten. Om någon satsat före dig, kan du stanna kvar i spelet genom att betala samma summa till potten.

Satsa, höja och höja igen

Om du tror att din Texas Holdem hand räcker, kan du satsa: Om någon annan redan satsat, kan du höja insatsen.

Insatserna fastställs i insatserna för bordet. Till exempel vid ett 0,10/0,20-bord är insatserna 10 cent under den första och den andra insatsrundan och 20 cent under den tredje och den fjärde insatsrundan. I Limit-spel kan man under en runda satsa en gång och höja tre gånger (satsa, höja, höja igen, höja igen).

Efter tre höjningar avslutas insatsrundan och följande kort delas ut (eller om det är fråga om den sista insatsrundan ser man vem som har den bästa handen). För Pot limit- och No limit-spel finns inga begränsningar för insatserna.

All-in

När en spelares spelmarker tar slut mitt i en hand behöver spelaren inte lägga sig. Däremot kan spelaren satsa allt (All-in). När en spelare är All-in satsar han/hon alla sina spelmarker och potten delas upp i en huvudpott och en sidopott. Alla spelmarker som spelas därefter läggs i sidopotten.

När rundan är slut och All-in-spelaren inte har den vinnande handen, går sido- och huvudpotten till den vinnande handen, som vanligt.

Om All-in-spelaren har den vinnande handen vid rundans slut, går huvudpotten till All-in-spelaren och sidopotten till den näst bästa handen.

Om flera spelare satsar allt (All-in), skapas flera sidopotter. Potterna delas upp enligt händernas värde och enligt den ordningsföljd i vilken spelarna går All-in. Den bästa handen vinner den pott som ackumulerats sedan spelaren satsade allt. Den näst bästa handen får den pott som uppstod när den första All-in-spelarens sidopott skapades och fram till att den andra spelaren gick All-in och så vidare.

Insatsrundan fortsätter tills alla spelare lagt sig eller synat den tredje höjningen eller tills alla spelare betalat insatsen (med undantag för den spelare som satsade först) och ingen vill höja.

Regler vid oavgjort

I sällsynta fall kan den bästa möjliga Texas Holdem pokerhanden bestå av endbart gemensamma kort eller så kan två (eller flera) spelare annars ha exakt likadana händer. Då delas potten jämnt mellan alla spelare som har en vinnande hand vid Showdown.

Ett undantag för den jämna fördelning av Texas Holdem-potten som nämns ovan, är en situation där en del av spelarna investerat mera i potten än de andra i Showdown-skedet. Till exempel kan två spelare i något skede av spelet ha hamnat i en all-in-situation (satsat alla pengar) och vissa av spelarna kan då ha fortsatt spela ända fram till Showdown. Då delar alla spelare som deltagit i Showdown alltid potten enligt de insatser som gjordes i all-in-situationen, fas för fas, och de spelare som deltog i Showdown delar därefter resten av potten sinsemellan. Nedan följer ett mer detaljerat exempel:

I en pokerhand deltar 4 spelare:

 • Spelare A har 10 euro, spelare B 12 euro, spelare C 50 euro och spelare D 60 euro.
 • Spelare A går all-in (satsar alla sina pengar) redan under spelets första insatsrunda och de andra spelarna synar.
 • Spelare B satsar sina återstående 2 euro (går all-in) efter den andra insatsrundan och de övriga spelarna synar.
 • Spelarna C och D satsar därefter ännu 20 euro var till potten före spelets showdown-skede, vilket höjer den totala potten till 86 euro (runda 1: 10+10+10+10 euro – runda 2: 2+2+2 euro och under de återstående rundorna satsar spelarna C och D 20+20 euro).
 • Den bästa handen bildas av de fem gemensamma korten på bordet och alla spelare är således vinnare.
  • Först delas den första insatsrundans pott på 40 euro jämnt mellan alla spelare
  • Därefter delas den andra insatsrundans sex euro mellan spelarna B, C och D
  • Slutligen delas de 40 euro som återstår mellan spelarna C och D.

Vinstdistribution i Texas Holdem

Potten går till den/de spelare som i showdown-skedet har den bästa pokerhanden med fem kort. I avsnittet om oavgjort spel redogörs mer detaljerat för hur vinstdistributionen genomförs om det finns flera vinnare. En spelare kan också vinna potten före spelets Showdown-skede om de övriga spelarna lägger sig till exempel till följd av en insats. De vinnande händerna rangordnas i slutet av anvisningen.