Det faktum att det förhållandevis enkelt går att spela hos de online casinon vilka ej verkar under tillsyn av Spelinspektionen är knappast något som du kunnat missa – såvida du under senare år inte gömt dig under en sten vill säga!

De flesta av de svenska spelarna tenderar att söka sig vidare till utländska spelbolag när de avsiktligen eller av ren slarv aktiverat den spärr som kontrolleras av tjänsten Spelpaus – något som i sin tur innebär att det hela retroaktivt impliceras hos alla de spelbolag som lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Dock så är förhållandevis få svenska spelare medvetna om det faktum att man faktiskt kan välja att utesluta sig även från spelandet via de utländska spelsidorna – ett ämne som vi ämnar diskutera mer ingående i denna guide.

Vad innebär en spärr hos ett utländskt online casino i praktiken?

När man väljer att stänga av sig från spel via ett casino utan svensk licens så kommer avstängningen att aktiveras under en fördefinierad tidsperiod – något som i sin tur innebär att man portas från att kunna placera satsningar hos alla de sidor vilka omfattas av den avstängning som man valt att aktivera.

När det kommer till de svenska spelbolagen så är det hela tämligen enkelt att åstadkomma med hjälp av Spelpaus – där själva avstängningen i fråga aktiveras retroaktivt hos alla de spelsidor vilka lyder under Spelinspektionens tillsyn.

För de utländska spelbolagen dock så återspeglas processen lite annorlunda där man i form av spelare behöver etablera kontakt med respektive kundtjänst för spelbolaget i fråga som man önskar utesluta sig hos.

Man behöver sedan rådgöra för hur man ska gå tillväga, under vilken period själva avstängningen ska gälla under – inklusive andra detaljer vilka kan komma att påföras för den specifika spelsidan – en process som för övrigt kräver ett betydligt större engagemang från spelaren i fråga.

Det ska dock nämnas att många av de spelbolag vilka återfinns på marknaden ingår i en koncern – något medför att man vid begäran om avstängning hos den utvalda spelsidan kan även be om att få bli avstängd hos alla andra samarbetspartners vilka återfinns inom samma koncern.

Den period som man kan välja att stänga av sig under från spelande skiljer sig åt beroende på spelbolaget i fråga men tenderar ofta att återges i form av veckor eller månader men kan även komma att återges i form av tillsvidare!

Undersök möjligheterna till att uteslutning innan registrering påbörjas

Vi är medvetna om att möjligheten till att stänga av sig från spel i framtiden knappast ligger högt på agendan när man smider planer på att komma igång med satsningar hos den utvalda utländska spelsidan.

Det ska dock klargöras att möjligheten till avstängning är något som ämnar tjäna ett preventivt syfte eftersom man aldrig kan veta huruvida man vid en senare skede kan komma att drabbas av ett spelproblem i olika grad.

På grund av det så är det alltid smart att göra sig varse om de möjligheter som finns gällande avstängningen från spel som ett led i att kunna aktivera det hela när man anser sig ha behov av det vill säga.

Olika krav beroende på utfärdaren av spellicensen

Det ska tilläggas att även om spelbolaget i fråga har ett stort ansvar när det kommer till att erbjuda möjligheten till att stänga av sig från deras spelsida så dikterar även licensutfärdarna hur de beviljade spelbolagen måste arbeta när det kommer till ämnet i fråga.

Några av de mest välrenommerade vilka återfinns inom EU-/EES området återges i form av MGA-licensen (Malta) och EMTA-licensen (Estland) vilka explicit kräver att de spelbolag vilka beviljas deras spellicens måste erbjuda lämpliga möjligheter till självavstängning.

Var finns informationen gällande möjligheterna till avstängning

När det kommer till den information som härleds till möjligheten att stänga av sig från spel hos de spelbolag vilka ej lyder under den svenska licensen så kan man i form av spelare ta reda på det hela i form av en rad olika sätt, nämligen:

  • Villkor: Även om villkoren är knappast en sektion som många väljer att fokusera på vid registrering hos ett utländskt casino så bör man ändå lusläsa det hela för att undersöka vad som gäller om behov av självavstängning skulle uppstå.
  • Kundtjänst: Förmodligen den enklaste och smidigaste sättet att få reda på vad som gäller när det kommer till möjligheterna till avstängning hos den spelbolag som man planerar att prova lyckan hos.
  • Licens: Om spelbolaget i fråga har en spellicens som utfärdats av ett myndighetsorgan som i sin tur återfinns inom EU-/EES området så kan man vara säker på att det existerar en form av utarbetad process.

Det kan även finnas sektioner vilka tydligt återger möjligheten till självavstängning men ovanstående utgör de primära delarna när det kommer till att identifiera informationen gällande ämnet i fråga.

Hur stänger man av sig rent konkret via ett utländskt spelbolag?

När det kommer till möjligheterna till avstängning hos en spelsajt som ej gäller under tillsyn av Spelinspektionen så har man flera olika val som man behöver ta ställning till för att det hela ska kunna realiseras, nämligen:

  • Etablera kontakt med supporten: Ett spelbolag som värnar om spelaren erbjuder även möjligheten att stänga av sig från spelande i form av enkla steg. För att initiera själva processen så behöver man vanligtvis etablera en kontakt med spelsidan support där man redogör för sina planer. Vederbörande handläggare kommer då att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna realisera din önskar om avstängning. Förutom det så kommer du även få tips och rådgivning gällande hur du faktiskt kan tackla ditt problem utan att återigen hamna i samma prekära situationen.
  • Använd inställningarna – Vissa utvalda utländska spelbolag erbjuder dig möjligheten att visa de inställningar vilka återges för ditt spelkonto erbjuda dig möjligheten till självavstängning via en knapptryckning. Det ska dock nämnas att denna typ av funktionalitet är något som lyser med sin frånvaro hos de utländska spelbolagen – något som innebär att du kan behöva investera en del tid innan du identifiera ett utländskt spelbolag med denna typ av avstängningsfunktion.

Kommersiella & kostnadsfria tjänster för självavstängning

På marknaden så existerar det flera olika typer av tjänster för självavstängning hos de spelbolag vilka för närvarande verkar utan den svenska licensen. Härnäst så kommer vi att kortfattat belysa två av de mest populära för närvarande – då i form av Gamblan och BetBlocker.

  • Använd dig av Gamban – När det kommer till Gamban så ämnar tjänsten i fråga att simulera samma typ av tillvägagångssätt i likhet med den som återges vid begäran om självavstängning via Spelpaus. Du kan använda dig av Gamban på de flesta modernare enheter vilka förfogar över en stabil uppkoppling.
  • Nyttja BetBlocker till din fördel: BetBlocker är en kostnadsfri tjänst som kan tillämpas hos alla moderna enheter oavsett operativsystem. Tjänsten i fråga är ideal om du för närvarande finns registrerat hos en mängd utländska spelbolag men har varken tid eller lust att initiera kontakt med vart och ett av dessa utan önskar tillämpa en process som förhindrar dig från att spela i likhet med den som återspeglas vi aktiveringen av Spelpaus.

Vänligen noter att varken Gamban och BetBlocker regleras ej av ett externt myndighetsorgan utan är i grunden självstyrda. Gamblan är även en form av tjänst med kommersiell fokus – något som konkret innebär att individerna bakom det har som mål att tjäna pengar på slutanvändaren!

Slutsats

Vid det här laget så är du medveten om det faktum att det är förhållandevist enkelt att aktivera en avstängning via utländska spelbolag – även om dessa har ej Spelpaus integrerat för närvarande – något som för övrigt kräver att man beviljats den svenska licensen.

Kom ihåg även att spelbolag vilka innehar en licens från de myndighetsorgan vilka i sin tur återfinns inom EU-/EES området kräver att alla utländska spelbolag arbetar efter en process som just möjliggör självavstängning!