Skitgubbe

6Dec - av Judd Crawford - 0 - i

Spelet Skitgubbe är ett välkänt spel som kan spelas på två till fyra personer men blir som bäst med tre spelare. Spelet är även känt under det alternativa namnet Mas.

Kortspel skitgubbe

Regler för skitgubbe

Man spelar Skitgubbe i två faser, eller omgångar, där den första fasen består i att samla på sig kort och den andra fasen går ut på att spela ut, och därigenom bli av med, alla sina kort på hand. Korten rankas i sjunkande valör där essen är högst och tvåorna lägst. Färgerna spelar i Skitgubbe ingen roll.

Först delas varje spelare tre kort under given. De kort som ej delas ut placeras i en hög i mitten på bordet, kallad talongen. Därefter börjar stickspelet, där varje spelare bidrar med ett kort. Här får man vanligtvis lägga vilket kort man vill med vissa undantag som att man, enligt vissa regler, måste lägga ett kort med samma valör om man har möjlighet att göra det. När en spelare spelar ett kort i ett stick under första fasen måste denna plocka upp ett kort från talongen: alla spelare måste under första fasen ha tre kort på handen hela tiden.

Den spelare som vinner ett stick i första fasen plockar upp högen och lägger den, med kortryggarna uppåt, vid sin plats. Dessa kort går vidare till spelet i fas två. När hela talongen är slut och sista sticket under första fasen har spelats så tar den andra fasen vid. Det sista kortet visas för alla medspelarna efter upptagning, och dess färg bestämmer ofta trumfen i andra fasen.

I fas två börjar den spelare som tog upp det sista kortet i talongen under första fasen. Något som är lite speciellt för Skitgubbe är att man får spela färgstegar av önskad längd om man så kan. I övrigt måste man om möjligt följa färg: trumf får endast spelas om man inte har kort av den aktuella färgen. Spelare får heller inte saka om de inte kan matcha färg, lägga över eller trumfa: kan man inte lägga måste man plocka upp alla de kort som den föregående spelaren lade på bordet.

När tre spelare har lagt under ett stick så vänds de korten bort och utgår då från spelet. Den spelare som först blir av med alla sina kort vinner spelet.

Spela skitgubbe på nätet

Skitgubbe kan vara svårt att hitta på internet, då det är ett kortspel med Svenskt ursprung, men spelet vänd-tia (som är väldigt likt) finns att spela.