Pokerhändernas rangordning

27Maj - av Judd Crawford - 0 - i

Den vinnande handen avgörs genom att kontrollera vem som har den bästa kortkombinationen. I Texas Holdem poker kan spelarna använda vilken kombination som helst av hålkort och gemensamma kort för att bilda den vinnande handen.

Kombinationerna räknas upp nedan från den starkaste till den svagaste handen. För varje kombination ges ett exempel där färgerna anges med bokstäverna C (klöver), D (ruter), H (hjärter) och S (spader).

Bildkorten anges med bokstäverna J (knekt), Q (dam), K (kung) och A (ess). Esset kan ha värdet 1 eller 14. I exempelvis en stege kan esset av den här orsaken ingå i såväl handen A, 2, 3, 4, 5 som handen 10, J, Q, K, A.

Pokerhand

Royal Flush

En färgstege från tio till ess (alla fem korten har samma färg).
Till exempel: 10d Jd Qd Kd Ad

Straight Flush

En stege där alla fem korten har samma färg.
Till exempel: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h

Fyrtal

Fyra kort med samma värde.
Till exempel: 7c, 7d, 7h, 7s

Kåk

Tre kort med samma värde och två andra kort med samma värde. Om flera spelare har kåk, vinner den spelare vars triss i kåken har det högsta värdet.
Till exempel: 4h, 4c, 4s, Jd, Js

Flush

Fem kort med samma färg. Om flera spelare har flush, vinner den spelare vars färg innehåller det högsta kortet.
Till exempel: 10h, 2h, Jh, 4h, Ah

Stege

Fem kort med efterföljande siffervärde. Om flera spelare har stege, vinner den spelare vars stege innehåller det högsta kortet. Esset kan användas som både högt och lågt kort (men inte både och i samma hand).
Till exempel: 6, 7, 8, 9, 10 – färgen har ingen betydelse.

Triss

Tre kort med samma värde.
Till exempel: 7h, 7d, 7s.

Två par

Två kort med samma värde och två andra kort med samma värde. Om flera spelare har två par, vinner den spelare som har det högsta paret. Om flera spelare har två par med samma värde, vinner den spelare som har det högsta kortet utöver paren.
Till exempel: 9d, 9s, Qc och Qd är bättre än 10h, 10d, Jc ja Jd

Par

Två kort med samma värde. Om flera spelare har ett par, vinner det högsta paret. Om flera spelare har ett par med samma värde, vinner den spelare som har det högsta kortet utöver paren.
Till exempel: 8c, 8d, As, 3c och 2h är bättre än 8h, 8s, Kd, Qh och Jc, eftersom esset är det högsta kortet.

Det högsta kortet

Om ingen av spelarna har någon av de kombinationer som nämns ovan, vinner den spelare som har det högsta kortet. Om två eller flera spelare har samma högsta kort, bestämmer de andra kortens värde vem som vinner. Till exempel: Ad, Qc, 5h, 4c och 3s är bättre än Ac, Jd, 10c, 9s och 7h