Pokerhändernas rangordning

27Maj - av Judd Crawford - 0 - i

Den vinnande handen avgörs genom att kontrollera vem som har den bästa kortkombinationen. I Texas Holdem poker kan spelarna använda vilken kombination som helst av hålkort och gemensamma kort för att bilda den vinnande handen.

Kombinationerna räknas upp nedan från den starkaste till den svagaste handen. För varje kombination ges ett exempel där färgerna anges med bokstäverna C (klöver), D (ruter), H (hjärter) och S (spader).

Bildkorten anges med bokstäverna J (knekt), Q (dam), K (kung) och A (ess). Esset kan ha värdet 1 eller 14. I exempelvis en stege kan esset av den här orsaken ingå i såväl handen A, 2, 3, 4, 5 som handen 10, J, Q, K, A.

Pokerhand

Royal Flush

En färgstege från tio till ess (alla fem korten har samma färg).
Till exempel: 10d Jd Qd Kd Ad

Straight Flush

En stege där alla fem korten har samma färg.
Till exempel: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h

Fyrtal

Fyra kort med samma värde.
Till exempel: 7c, 7d, 7h, 7s

Kåk

Tre kort med samma värde och två andra kort med samma värde. Om flera spelare har kåk, vinner den spelare vars triss i kåken har det högsta värdet.
Till exempel: 4h, 4c, 4s, Jd, Js

Flush

Fem kort med samma färg. Om flera spelare har flush, vinner den spelare vars färg innehåller det högsta kortet.
Till exempel: 10h, 2h, Jh, 4h, Ah

Stege

Fem kort med efterföljande siffervärde. Om flera spelare har stege, vinner den spelare vars stege innehåller det högsta kortet. Esset kan användas som både högt och lågt kort (men inte både och i samma hand).
Till exempel: 6, 7, 8, 9, 10 – färgen har ingen betydelse.

Triss

Tre kort med samma värde.
Till exempel: 7h, 7d, 7s.

Två par

Två kort med samma värde och två andra kort med samma värde. Om flera spelare har två par, vinner den spelare som har det högsta paret. Om flera spelare har två par med samma värde, vinner den spelare som har det högsta kortet utöver paren.
Till exempel: 9d, 9s, Qc och Qd är bättre än 10h, 10d, Jc ja Jd

Par

Två kort med samma värde. Om flera spelare har ett par, vinner det högsta paret. Om flera spelare har ett par med samma värde, vinner den spelare som har det högsta kortet utöver paren.
Till exempel: 8c, 8d, As, 3c och 2h är bättre än 8h, 8s, Kd, Qh och Jc, eftersom esset är det högsta kortet.

Det högsta kortet

Om ingen av spelarna har någon av de kombinationer som nämns ovan, vinner den spelare som har det högsta kortet. Om två eller flera spelare har samma högsta kort, bestämmer de andra kortens värde vem som vinner. Till exempel: Ad, Qc, 5h, 4c och 3s är bättre än Ac, Jd, 10c, 9s och 7h

Att titta ner på ett par i ess på given är en mycket angenäm upplevelse. Det är den bästa handen man kan få innan övriga kort har lagts på bordet. Men vilken hand är näst bäst? Och bäst efter det? Nedan hittar du en lista som rankar 71 starthänder, från ”bäst” till ”sämst”.

Kom ihåg – du kan förlora trots att du spelar den ”bästa” handen!

Starthänder Texas Holdem

Grupp 1

Par i Ess, Par i Kungar, Par i Damer, Par i Knektar, Ess-Kung i samma färg.

Grupp 2

Par i Tior, Ess-Dam i samma färg, Ess-Knekt i samma färg, Kung-Dam i samma färg, Ess-Kung.

Grupp 3

Par i Nior, Knekt-Tio i samma färg, Dam-Knekt i samma färg, Kung-Knekt i samma färg, Ess-Tio i samma färg, Ess-Dam.

Grupp 4

Tio-Nio i samma färg, Kung-Dam, Par i åttor, Dam-Tio i samma färg, Nio-åtta i samma färg, Knekt-Nio i samma färg, Ess-Knekt, Kung-Tio i samma färg.

Grupp 5

Par i Sjuor, Åtta-Sju i samma färg, Dam-Nio i samma färg, Tio-Åtta i samma färg, Kung-Knekt, Dam-Knekt, Knekt-Tio, Sju-Sex i samma färg, Nio-Sju i samma färg, Ess-X* i samma färg, Sex-Fem i samma färg.

Grupp 6

Par i Sexor, Ess-Tio, Par i Femmor, Åtta-Sex i samma färg, Kung-Tio, Dam-Tio, Fem-Fyra i samma färg, Kung-Nio i samma färg, Knekt-Åtta i samma färg, Sju-Fem i samma färg.

Grupp 7

Par i Fyror, Knekt-Nio, Sex-Fyra i samma färg, Tio-Nio, Fem-Tre i samma färg, Par i Treor, Åtta-Nio, Fyra-Tre i samma färg, Par i Tvåor, Kung-X* i samma färg, Tio-Sju i samma färg, Dam-Åtta i samma färg.

Grupp 8

Åtta-Sju, Ess-Nio, Dam-Nio, Sju-Sex, Fyra-Två i samma färg, Tre-Två i samma färg, Nio-Sex i samma färg, Åtta-Fem i samma färg, Knekt-Åtta, Knekt-Sju i samma färg, Sex-Fem, Fem-Fyra, Sju-fyra, Kung-Nio, Tio-Åtta.

Händernas värde

Här presenterar vi den internationella standarden för rangordning av pokerhänder. Nedan ser du vad din hand är värd, från högsta tänkbara till lägsta. OBS! Tänk på att i spelet Americana är en färg värd mer än en kåk.

  • HÖG FÄRGSTEGE: Stege i färg med ess i topp. Färgerna är likvärdiga, ingen färg är mer värd än någon annan. I Texas Hold’em kan flera spelare ha samma höga färgstege. Då delas potten.
  • FÄRGSTEGE: Stege i färg. I Texas Hold’em kan flera spelare ha samma färgstege. Då delas potten.
  • FYRTAL: Fyra kort av samma valör. I Texas Hold’em kan flera spelare ha samma fyrtal. Då avgör högsta sidokort.
  • KÅK: Tre kort av samma valör samt ett par i annan valör. Har flera spelare kåk avgör högsta trissen vem som vinner, därefter högsta par.
  • FÄRG: När man har fem kort i samma färg. Har flera spelare färg avgör den med högsta kortet i färgen.
  • STEGE: När man har fem kort i en följd. Har flera spelare stege vinner den med högst stege, har man lika hög stege delas potten. Ess räknas som antingen 1 eller 14.
  • TRISS: När man har tre kort av samma valör. Har flera spelare triss vinner den med högst triss, har man samma triss avgör högsta sidokortet.
  • TVÅ PAR: Två uppsättningar par. Har flera spelare två par vinner den med högsta paret, har man samma höga par avgör det andra paret. Har flera spelare samma två par avgör sidokortet.
  • ETT PAR: Två kort av samma valör. Har flera spelare ett par avgör det högsta paret, har två spelare samma högsta par så avgör det högsta sidokortet.
  • HÖGT KORT: Har ingen spelare någon av ovanstående kombinationer vinner den med högsta kortet på handen.