Stress

6Dec - av Judd Crawford - 0 - i

Precis som namnet antyder är stress ett spel med högt tempo. Det lämpar sig väldigt bra om man bara är två personer som skall spela, men varianter med andra regler för flera spelare finns de med.

Spelet är inte omgångs-baserat utan båda spelarna spelar sina kort så snabbt de kan, utan att invänta sin motspelare. Spelet kan därför bli väldigt intensivt.

Stress Kortspel

Spela Stress

Dessa regler gäller för varianten med två spelare. Om man är flera som vill spela så kan man kolla upp reglerna för det liknande spelet Hong Kong på nätet då många moment är gemensamma och kärnan i spelen är densamma.

Först delas leken jämnt mellan de två spelarna, som då har 26 kort var på handen. Därefter börjar spelet, där spelarna samtidigt lägger varsitt öppet kort på bordet, sida vid sida. Dessa kort utgör grunden i de två högar som kommer spelas. Därefter placerar spelarna fyra öppna kort var framför sig. Om en spelare har flera kort av samma valör får dessa staplas på varandra i samma hög.

Det måste finnas kort i varje sådan öppen hög hela tiden, såvida inte spelaren får slut på handkort: då får de öppna korten på bordet läggas.

Själva utspelet går till så att spelarna, i de två öppna högarna på bordet, får lägga kort antingen en valör över eller under vad som just då ligger i högen. Spelarna får lägga i vilken av de två högarna de vill. Essen kan räknas som både det högsta och det lägsta kortet, alltså både under två och över kung. När två kort med samma valör ligger jämsides, överst i båda högarna, är målet för spelarna att utropa ”Stress” och därefter slå till en av högarna; när det sker stannar spelet upp och den spelare som inte hann slå tar upp båda högarna på handen. Därefter läggs två nya öppna kort ut och spelet fortsätter.

Om ingen av spelarna kan lägga på någon av de öppna högarna så stannar spelet upp och spelarna tar upp en av högarna var, där sten-sax-påse kan användas för att avgöra vem som väljer hög först.

Kortspelet Stress på nätet

Stress lämpar sig absolut bäst för två personer som, runt köksbordet, spelar en intensiv omgång med diverse känsloyttringar, ofta i form av vilda utrop. Detta är alltså ett spel som inte passar särskilt bra i en online-miljö. Oss veterligen erbjuds det heller ingenstans, men det kan kanske vara värt att utveckla i framtiden.