Sjuan

6Dec - av Judd Crawford - 0 - i

Kortspelet Sjuan är ett ganska enkelt kort som går ut på att först (eller åtminstone inte sist) bli av med hela sin hand. För att spelet ska bli intressant så bör antalet deltagare vara minst tre.

Sjuan spel

Sjuans regler

I Sjuan delas alla korten ut till spelarna, ett efter ett tills leken är slut. Det innebär att spelare kan få olika antal kort på handen, därför bör lottning ske i början om hos vilken spelare given börjar.

Spelet går ut på att spelarna turas om att bygga på en kort-stege i taget. Den spelare som har hjärter sju lägger kortet vågrätt framför sig, och det kortet utgör grunden i den första stegen. Nästkommande spelare har tre alternativ: antingen fortsätter spelaren den påbörjade stegen, eller så lägger spelaren en ny sjua (i vilken färg som helst) som därigenom påbörjar en ny stege.

Stegarna kan byggas vidare genom att en spelare lägger ett kort på någon av ”kanterna”: om exempelvis hjärter sex och fem ligger på hjärter-stegen så kan hjärter fyra läggas. Vanligtvis läggs ett kort per spelare, men man får spela flera kort om dessa är av samma färg och i en följd. Färgstegar är alltså tillåtna att spela om man kan lägga de på kanterna.

Spelarna rangordnas efter i vilken ordning de kan göra sig av med alla kort på handen.

Vill man spela taktiskt så kan det vara bra att spara en stor färg-stege till sist: på så vis lurar man sina motspelare att man har många kort på handen även om dessa kan spelas under en omgång. Bra kort att hålla på inför utgången med färgstegen är enskilda kort nära sju, helst sex eller åtta, i en färg man har få kort av. Lyckas man med detta har man väldigt goda chanser att vinna omgången.

Spela sjuan på nätet

Sjuan finns, såvitt vi vet, inte att spela på nätet. Det borde dock inte vara svårt att hitta ett par personer att lära upp då reglerna är väldigt begripliga.