Joker Poker

16Sep - av Judd Crawford - 0 - i
Joker poker är ett enormt populärt videopoker kortspel i Finland där den heter Jokeri Pokeri. I Sverige är spelet inte lika stort, men ändå har sin skara trogna fans. Meningen med Joker Poker är att försöka få en så bra pokerhand som möjligt.
Om casinospelaren spelar med största insats och får en kåk eller bättre spelhand, får han en extra joker under nästa spelomgång. Möjligheten till en extra joker visas med hjälp av ”bjällrorna” på vinstplanen. Jokrarna inkluderas också i dubblingen.
Ässet (A) i Joker Poker kan vara värt 1 eller 14 beroende på vilket alternativ som är fördelaktigare för spelhanden. Kungen är värd 13, damen 12, knekten 11 och nummerkorten är värda från 2 till 10. Ässet är alltid värt 1 i dubbling.
I Joker Poker-kortspelet används en kortlek med 53 kort, av vilka ett är en joker. Alla korten (53) blandas mellan varje spelrunda. Kortleken har 54 kort med extra jokern.

Joker Poker spelets gång och insatsmöjligheter

Man placerar insatsen genom att trycka på Insats och därefter på Dela för att starta spelet. Spelet delar ut 5 Joker Poker kort. Korten kan bytas en gång, men man måste alltid lämna minst ett kort i handen. Spelaren kan låsa de kort han vill ha genom att röra vid dem. Spelaren kan annullera sitt val genom att röra vid kortet på nytt.

När man valt de kort man vill ha, trycker man på Dela. Joker Poker kortspelet delar ut nya kort i stället för de man vill byta.

Vinsten kan överföras till spelsaldot genom att trycka på Inkassera. Man kan också försöka dubbla vinsten genom att trycka på Dubbla.

Dubbling i Joker Poker

I dubblingen används en kortlek med 53 eller 54 kort beroende på om man i Joker Poker grundspelet har fått en extra joker. Spelaren ska gissa om det nedåtvända kortet på bildskärmen är större eller mindre än 7:

  • Som mindre räknas äss (A) och 2−6
  • Som större räknas 8−10 samt J, Q och K
  • Om kortet är en joker vinner du oberoende av vad du gissat

Man startar dubblingen genom att trycka på knapparna Liten eller Stor:

  • Om spelaren gissar rätt eller får en joker vinner han och kan fortsätta dubbla på Dubbla. Han kan också avsluta dubblingen och överföra sin vinst till saldot genom att trycka på Inkassera.
  • Om spelaren gissar fel eller får en svart sjua (spader eller klöver 7) förlorar han den dubblade summan och dubblingen avslutas.
  • Om kortet är en röd sjua (hjärter eller ruter 7) får spelaren behålla sin dubblingsinsats men dubblingen avslutas.

Vinstplan i Joker Poker

Vinstutdelning i Joker Poker
Femtal 50x
Färgstege 30x
Fyrtal 15x
Kåk 8x
Färg 4x
Stege 3x
Triss 2x
Två par 2x